Werkwijze & Tarieven

Aanmelding
Je kunt je aanmelden via de website of even telefonisch contact met mij opnemen. We maken dan afspraken over datum, tijd en locatie voor het 1e intakegesprek.

Intake
In het eerste gesprek brengen we in kaart wat jouw achtergrond is, wat je hulpvraag is en wat je uiteindelijke doel is. Soms kost het wat tijd om helder te krijgen wat dit precies is. Misschien wil je het doel later nog bijstellen. Uiteraard is dat geen enkel probleem.
Aan het eind van dit gesprek bespreken we of ik je inderdaad kan helpen, op welke wijze en wat het te verwachten aantal sessies is.  Dit kan variëren tussen drie en acht bijeenkomsten, afhankelijk van je vraag.

Tevens zal ik je na dit intake gesprek een digitale vragenlijst toesturen. Door mijn lidmaatschap bij de NOBCO (https://www.nobco.nl) is het mogelijk gebruik te maken van De Coach Monitor (https://www.coachingmonitor.nl)  een evaluatie-instrument voor coachtrajecten. Hierdoor krijgen we o.a. beter in beeld wat jouw doelen zijn en hoeveel vertrouwen je er in hebt dat je je doel kan bereiken.

Mocht het online invullen van een vragenlijst niet lukken, dan kan ik een schriftelijke vragenlijst opsturen.
Als ook dit te lastig voor je is,  dan nemen we er wat meer tijd voor in het volgende gesprek.

Vervolg sessies
Per keer werken we aan je hulpvraag en geef ik een opdracht mee voor thuis of op het werk. Meestal plannen we één keer per twee of drie  weken een bijeenkomst. Na elke sessie evalueren hoe we het gesprek hebben ervaren en of een vervolgafspraak zinvol is.

Eindevaluatie
Aan het einde van het traject stuur ik je een nieuwe vragenlijst op en krijg je een korte rapportage van jouw coachtraject (bij minimaal 4 bijeenkomsten, inclusief intake).

Tarieven: (inclusief BTW)

Intake : 75 euro (75 minuten).

Sessies75 euro per sessie ( gesprek van 60 minuten; inclusief voorbereiding, rapportage, versturen en verwerken vragenlijsten, eindrapportage)
5 sessies voor 350,-
8 sessies voor 550,-

Gesprekken aan huis zijn mogelijk. Reiskosten vergoeding 0,25 p/km.

Mogelijk kun je je kosten reduceren door te vragen of je werkgever mee wil betalen als je werk- of studie gerelateerde stressklachten hebt. Wanneer coaching gericht is op je (toekomstig) beroep of onderdeel uitmaakt van een leertraject en je geen studiefinanciering ontvangt zijn de kosten soms aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Check de voorwaarden op de site van de belastingdienst.