Wat is coaching?

De NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) definieert coaching als “een resultaatgericht en systematisch proces waarbij een coach, op basis van een gelijkwaardige relatie, een coachee faciliteert om zelf gestelde doelen te behalen en zijn/haar functioneren, ontwikkeling en welzijn te bevorderen”.

 

  • Resultaatgericht en systematisch: stap voor stap proberen we het doel dat jij gesteld hebt te halen.
  • Gelijkwaardigheid: ik heb kennis over methodieken om jou te ondersteunen, jij hebt de kennis over wie jij bent en wat je wilt.  Je bent zelf (mede)verantwoordelijk voor het behaalde resultaat. Vergelijk het maar met stoppen met roken. Iedereen kan adviezen geven, maar je zal zelf degene moeten zijn die een verandering in gang zet.
  • De coach faciliteert: de coach heeft als taak om jou te helpen je doel te bereiken door het inzetten van de juiste technieken en methodes.